Minimálně invazivnı mikrometody pro fyziologické studie buněčných a tkáňových kultur

Úvod do in vitro technik určený pro zájemce o experimentální výzkum živých biologických vzorků.

17. března 2014, FBMI ČVUT, Kladno

 • Místo: Galerie Kladno, Cyrila Boudy 8, 272 01 Kladno
 • Datum a čas: 17. března, 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
 • Registrace nejpozději do 3. 3. 2014 na e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Přednášky v českém jazyce, materiály v angličtině

Cíle semináře

Seminář je určen studentům doktorského či magisterského programu a akademickým pracovníkům se zájmem o experimentální výzkum buněčných a tkáňových kultur. Seminář se věnuje in vitro technikám aplikovatelným na buněčné i tkáňové kultury pro studie nejen fyziologické, ale i patologické a toxikologické (nanočástice). Prezentované techniky byly vybrány zejména s ohledem na jejich aplikovatelnost se zázemím dostupným na FBMI a proto věříme, že seminář bude užitečný pro plánování budoucích výzkumných projektů a navazování spolupráce mezi pracovišti a vědeckými týmy (nejen) v rámci fakulty.

Témata přednášek

 • Buněčné funkce: od jedné buňky k buněčným populacím, buněčné interakce
 • “Dvojrozměrné” systémy: analýza časného vývoje embrya in vitro
 • Otázka časoprostorové organizace: funkční mapování
 • Experimentální přístup: přísně kontrolované podmínky, minimálně interferující měření
 • Jak mapovat: mechanické, elektrické a chemické buněčné procesy
  • tvar, deformace, napětí, pohyb (video analýza v reálném čase, laserová reflektometrie)
  • tkáňová mikroviskozita (útlum vnucených vibrací)
  • iontové transporty (voltage/patch clamp, kmitající elektroda)
  • energetický metabolismus (spektrofluorometrie, spektrofotometrie, konduktometrie )
 • Shrnutí, závěry, diskuse: zpět k buněčným interakcím

Přednášky ke stažení